Jaki powinien być czas pracy kierowcy i czemu to ważne?

Czas pracy kierowcy jest regulowany innymi przepisami niż czas pracy osób zatrudnionych w biurach, fabrykach czy sklepach. Wynika to z mobilnej specyfiki pracy kierowcy. Jest on ustawowo znormalizowany przede wszystkim w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Zmęczony kierowca jest zagrożeniem nie tylko dla siebie, ale również dla innych kierowców, a także osób pieszych. Ten zawód jest odpowiedzialny, ale również wyczerpujący.

Normy czasu pracy dla kierowców

Czas pracy kierowcy rozliczany jest w obrębie danego dnia bądź całego tygodnia. Obowiązkiem spedytora jest organizacja pracy kierowcy w taki sposób, aby była ona zgodna z przepisami, np. rozporządzeniem unijnym nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 roku czy tzw. Pakietem Mobilności. Zawodowy kierowca może pracować maksymalnie 56 godzin w wymiarze tygodniowym, z kolei w dwóch następujących po sobie tygodniach maksymalny czas pracy kierowcy wynosi 90 godzin. W wymiarze dziennym kierowca zobowiązany jest zrobić przerwę po maksymalnie 4,5 godziny jazdy. Dobowy czas pracy kierowcy wynosi 9 godzin, co po spełnieniu określonych Pakietem Mobilności warunków może ulec wydłużeniu o jedną lub dwie godziny. Ponadto przepisy regulują, kiedy kierowcy przysługuje dłuższy, np. tygodniowy odpoczynek (po sześciu dobowych okresach roboczych). Ponadto czas pracy zmienia się, gdy transportem zajmuje się załoga kierowców.

Przekroczenie czasu pracy przez kierowcę

Za przekroczenie czasu pracy odpowiada pracodawca. Grozi wtedy wysoka kara, a nawet może zostać cofnięta licencja. Kierowca otrzyma mandat za każdą godzinę jazdy ponad normę oraz za nieprzestrzeganie czasu odpoczynku. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowcy za pomocą wydruków pobranych z karty kierowcy oraz tachografu.

Dlaczego ważne jest przestrzeganie czasu pracy

Przemęczenie kierowcy może prowadzić do wyczerpania i powodować zagorzenie dla innych ludzi, przewożonego ładunku. Kierowca ma wtedy słabszy refleks, może zasnąć i nieprawidłowo reaguje na bodźce zewnętrzne. Kierowca jest odpowiedzialny za osoby, które przewozi, a podczas przewozów okolicznościowych jest ich sporo np. podczas przewozów szkolnych.